000000000000000000000000000000000000000000000 Захист у кримінальному провадженні | АО "Право на захист"

Надійний захист на будь-якій стадії кримінального процесу

Без адвоката будь-яке правове поле - мінне

Що зазвичай входить в коло обов`язків адвоката на досудовому розслідуванні?

З урахуванням узгодженої правової позиції з клієнтом адвокат-криміналіст бере участь в усіх процесуальних діях, що проводяться за участю його клієнта, або таких, що можуть обмежити або порушити його права, у межах повноважень, визначених Законом.

При цьому адвокат користується процесуальними правами підозрюваного, захист якого він здійснює, зокрема: вимагає перевірки обґрунтованості затримання; збирає і подає слідчому, прокурору, слідчому судді докази; під час проведення процесуальних дій ставить запитання, подає свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу; застосовує з додержанням вимог КПК технічні засоби при проведенні процесуальних дій; заявляє клопотання про проведення процесуальних дій; заявляє відводи; ознайомлюється з матеріалами досудового розслідування; одержує копії процесуальних документів та письмові повідомлення; оскаржує рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді; вимагає відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду; звертається з адвокатськими запитами до відповідних установ та службових осіб з метою отримання інформації та доказів в інтересах клієнта.

 

Перегляд Верховним Судом: які форми участі адвоката?

Касаційний розгляд кримінальних проваджень здійснюється Верховним Судом. Це та інстанція, яку слушно називають Судом Права, на відміну від судів Факту, якими є суди І і апеляційної інстанцій. Що це означає? З точки зору кримінального судочинства це означає неможливість дослідження Верховним Судом доказів безпосередньо і, відповідно, неможливість надання ним власної правової оцінки. Тобто, простими словами, сторони вже не можуть подати нові докази, клопотати повторно дослідити і оцінити докази, вже досліджені судами попередніх інстанцій. Верховний Суд спирається на факти, встановлені нижчестоящими судами і не встановлює їх самостійно. Що ж є предметом розгляду Верховного Суду? Тільки процесуальні порушення, допущені судами та правильність оцінки ними фактів з точки зору кримінального права (правильність кваліфікації, призначення виду та міри покарання тощо). Тому Касаційний кримінальний Суд у складі Верховного Суду позбавлений можливості ухвалювати нові власні рішення у справі, а лише наділений повноваженнями повертати справу на новий судовий розгляд до суду І або апеляційної інстанцій, чи підтверджувати правильність ухвалених цими судами рішень.

З огляду на це адвокат в касаційній інстанції вибудовує заздалегідь тактику захисту на цьому етапі. Зазвичай це звертання уваги Верховного Суду на правову позицію у справі, відшукання практики Верховного Суду в аналогічних або схожих справах, аналіз та надання практики Європейського Суду з прав людини, прискіплива увага до процесуальних дій на попередніх стадіях з точки зору дотримання вимог Кримінального процесуального закону та вимог Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (Рим, 04.11.1950 року).

Зазвичай правова позиція адвоката на цій стадії відображається у відповідних процесуальних документах, поданих заздалегідь Верховному суду: касаційнійній скарзі або запереченні на касаційну скаргу, подану протилежною стороною (в залежності від того, яка сторона подає касаційну скаргу).

Безпосередній виступ адвоката в суді касаційної інстанції повинен бути підсумком його міркувань, викладених в процесуальних документах, які досліджуються Верховним Судом, з метою звернути увагу суддів на ключові правові моменти у справі.

Робота адвоката в суді першої інстанції

На час початку судового розгляду адвокат вже ознайомлений зі всіма матеріалами слідства і доказами обвинувачення, тож правова позиція і стратегія захисту на момент цієї стадії, як правило, вже остаточно опрацьована і узгоджена з клієнтом.

Варто розуміти, що саме на цій стадії починає в повній мірі реалізовувавтись принцип змагальності сторін, оскільки збір основної частини доказів вже позаду (за окремими виключеннями), а тому сторони захисту і обвинувачення мають реалізувати основну мету змагальності — подати кожен свої докази суду для оцінки з точки зору їх належності і допустимості і «дискредитувати» докази опонента. 

Судовий розгляд – процес значною мірою офіційно бюрократичний – прискіпливе дослідження подробиць, їх документування, суворе додержання процедури тощо. Для адвоката, який бере участь у розгляді кримінального провадження – це процес творчий, що допускає, в межах закону та етичних вимог, елементи експромту, спритності та ризику. Але саме ці елементи зазвичай і виводять справу на бажаний для клієнта результат.

Процедура судового розгляду має свої стадії, кожна з яких ставить перед адвокатом свої завдання. Цими стадіями є: підготовче судове засідання, на якому варто звернути увагу суду на оформлення обвинувального акту, правильне визначення підсудності, наявність підстав для закриття провадження або повернення обвинувального акта прокурору; власне судовий розгляд, який включає дослідження обставин справи та перевірку їх доказами, в тому числі допити обвинуваченого, свідків, експертів; судові дебати, в яких сторони виступають з підсумковими промовами щодо суті обвинувачення.

Процесуальні документи в інтересах клієнта. Що складаємо і як правильно подати?

Складаємо всі види процесуальних документів, необхідні для якісного захисту клієнта на всіх стадіях кримінального провадження. Такими документами є скарги на дії чи бездіяльність слідчого та прокурора, заяви, в тому числі про відвід, клопотання, зокрема, про проведення слідчих, розшукових та інших процесуальних дій, про долучення доказів, допит свідків, про визнання доказів недопустимими, про прийняття належних процесуальних рішень у справі, що стосуються визнання особи невинуватою, кваліфікації діяння, виду і міри покарання тощо.

Головна перевага наших документів — відображення суті питання максимально чітко і лаконічно. Для багатьох практикуючих юристів, в тому числі, слідчих, прокурорів та суддів, не секрет, що якісний документ — далеко не завжди об`ємний, а зазвичай великий обсяг тексту не дає виокремити саму суть питання, що призводить до неповного їх дослідження особою, яка приймає відповідне процесуальне рішення, що, як наслідок, призводить до порушення прав учасників процесу. Тому ми завжди складаємо документи, які легко читаються і розуміються, при дотриманні встановленої процесуальної форми.

Окрім цього, наші адвокати завжди дотримуються строків подачі документів, визначених Законом і правильно визначають стадії процесу, на яких відповідні процесуальні документи мають подаватись. Це дає можливість якісно і своєчасно захистити відповідні інтереси клієнта.

Апеляційний розгляд: які дії?

Значна частина справ не закінчується вироком суду І інстанції, а стає предметом апеляційного розгляду. Судом апеляційної інстанції здійснюється перегляд судового рішення з повторним дослідженням доказів або без такого. В залежності від того, чи влаштовує сторону захисту рішення суду І інстанції, має бути вибудувана і тактика захисту при апеляційному розгляді. Так, це має бути або відстоювання рішення суду з попередньої стадії, або вимога про його скасування з направленням справи на новий розгляд чи ухвалення апеляційним судом свого рішення. В разі вимоги про скасування рішення і ухвалення іншого в апеляції слушною є тактика клопотання про нове дослідження доказів і оцінку їх апеляційним судом, оскільки, ухвалюючи рішення, кожен суд має безпосередньо дослідити подані сторонами докази, що є вираженням принципу безспосередності дослідження доказів в кримінальному процесі.

Консультації по окремим процесуальним діям

Консультація з питань права або тактики поведінки на окремих процесуальних діях, в яких бере участь наш клієнт, зазвичай входить в пакет обслуговування, якщо адвокат вже веде Вашу справу, і додаткової оплати не потребує. Однак, можливий варіант отримання усної або письмової консультації без ведення всієї справи клієнта. Усна консультація за таких умов є безкоштовною.