000000000000000000000000000000000000000000000 Представництво у Господарському судочинстві | АО "Право на захист"

Представництво у господарських справах

Ми працюємо на Ваш успіх

Судове представництво у першій інстанції

Представництво у господарському судочинстві є спорідненим цивільному представництву, але має свої специфічні особливості. Які? Це, насамперед, в більшості випадків представництво юридичних осбіб, за винятком представництва у корпоративних спорах та справах, в яких стороною є фізичні соби-підприємці. Друга особливість полягає в тому, що основними джерелами матеріального права є не тільки Цивільний кодекс України, а й Господарський кодекс України, Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», а також безліч інших законів та інших нормативних актів, що впливають на господарські правовідносини. Третьою особливістю господарського судочинства є, як правило, документальний характер доказів і доказування. Такий інститут, як допит свідків в господарському судочинстві донедавна був взагалі відсутній, однак, навіть наявність такого виду доказування в новітньому процесуальному законодавстві, суттєво обмежена самим характером господарських правовідносин, які в більшості випадків фіксуються саме письмово (договори, листи, претензії, рахунки, акти тощо). Наші адвокати мають багатий досвід господарського представництва в різних категоріях справ, вміло користуючись всім спектром процесуальних прав, наданих Господарським процесуальним кодексом України учасникам судочинства.

Як виконуються рішення господарського суду?

Стадія виконання судових рішень господарської юрисдикції розпочинається після набрання ними законної сили, що в більшості випадків стає можливим після закінчення строку на оскарження рішення суду першої інстанції або після перегляду справи в апеляційному порядку. Підставою виконання судового рішення є наказ, виданий судом, який розглядав справу як суд першої інстанції. 

Примусове виконання судових рішень здійснюється органами Державної виконавчої служби або приватними виконавцями. Як стадія господарського процесу примусове виконання судових рішень здійснюється в процесуальній формі, а порядок діяльності органів виконання прописаний в Господарському процесуальному кодексі України, Законі України “Про виконавче провадження” та інших нормативно-правових актах. Зацікавленим особам забезпечена можливість брати участь у виконавчому провадженні, при цьому їм надані певні процесуальні права.

 Необхідно відрізняти примусове виконання рішення господарського суду відносно боржника від стадії виконавчого провадження, яка складається з низки процесуальних дій, зокрема видачі наказу, який може і не бути подано до виконання у зв’язку з добровільним виконанням рішення; видачі дубліката наказу, якщо останній втрачено; відстрочки, розстрочки, зміни одного способу та порядку виконання іншим, повороту виконання рішення та інше. Названі дії пов’язані з виконанням рішення незалежно від того, яким чином воно виконується — добровільно чи примусово.

Питання, пов’язані з виконанням судових рішень, є окремими процесуальними діями, які здійснює адвокат за дорученням клієнта, і необхідною умовою своєчасного і повного виконання судового рішення є правильне оформлення належних процесуальних документів адовкатом. «Право на захист» здійснює повний комплекс послуг щодо виконання судових рішень з метою належного відновлення порушених прав наших клієнтів.

Представництво в апеляційній інстанції

Після перегляду господарської справи апеляційним судом судове рішення набирає чинності і підлягає виконанню. Це визначає особливу важливість апеляційного розгляду серед інших стадій господарського судочинства.  Слід звернути увагу, що докази, які не були подані до суду першої інстанції, приймаються судом лише у виняткових випадках, якщо учасник справи надав докази неможливості їх подання до суду першої інстанції з причин, що об’єктивно не залежали від нього. Тому при підготовці до апеляційного розгляду дуже важливо дослідити матеріали справи і наявні в ній докази, ретельно проаналізувавши їх зміст з огляду на вимоги апеляційної скарги, оскільки апеляційний господарський суд розглядає справу в межах доводів апеляційної скарги.

Претензійно-позовна робота

Претензійно-позовна робота являє собою комплекс юридичних дій, спрямованих на упорядкування господарських відносин, відновлення порушених майнових і особистих немайнових прав суб’єктів господарських правовідносин і має забезпечувати:

♦ безпосереднє врегулювання господарських спорів у добровільному порядку з метою попередження необґрунтованих і безспірних справ у господарських судах та інших органах;

♦ обов’язкове і своєчасне пред’явлення обґрунтованих претензій (у випадках, передбачених договором або законом) та позовів до контрагентів, що порушують зобов’язання по договорах;

♦ зниження непродуктивних витрат, що спричиняються сплатою штрафних санкцій, як за рахунок підвищення вимогливості до виконання договірних зобов’язань перед контрагентами, так і за рахунок застосування санкцій до несправних контрагентів і стягнення з них збитків;

♦ встановлення суворої розрахункової дисципліни між підприємствами та своєчасне стягнення дебіторської заборгованості з несправних платників і санкцій за порушення правил розрахунків.

Касаційний перегляд Верховним Судом

Відповідно до частини першої статті 301 ГПК у суді касаційної інстанції скарга розглядається за правилами розгляду справи судом першої інстанції в порядку спрощеного позовного провадження.

Відповідно до п.п. 4, 5 статті 301 ГПК перегляд рішень суду першої інстанції та постанов апеляційної інстанції у справах, ціна позову в яких не перевищує п’ятсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, та перегляд ухвал суду першої та апеляційної інстанцій (крім ухвал, якими закінчено розгляд справи) здійснюється без повідомлення учасників справи (крім справ, які не підлягають розгляду в порядку спрощеного провадження).

Пунктом 13 статті 8 нової редакції ГПК передбачено, що розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Слід відмітити, що, які і в усіх інших юрисдикціях, Касаційний господарський суд є судом Права, а не судом Факту, а тому при перегляді господарської справи Верховним Судом не досліджуються докази, подані на попередніх судових інстанціях.

Договірна робота

 В обсяг дій наших адвокатів щодо договірної роботи входить розробка договору будь-якого ступеня складності, що забезпечує його належне виконання; перевірка наявності повноважень у підписантів правочинів; перевірка надійності і чистоти угоди, наявності судових позовів щодо контрагентів, найявність у них заборгованостей по податках, перевірка їх фінансової історії; правовий аналіз договорів, укладених нашими клієнтами до звернення в «Право на захист» (юридична експертиза договорів); підготовка додаткових угод, змін до договору, протоколів розбіжностей до договорів тощо; оцінка можливих ризиків, пов’язаних з укладенням договору і розробка пакету ефективних пропозицій щодо їх мінімізації.