000000000000000000000000000000000000000000000 Заемщикам на заметку… | АО "Право на захист"

Дуже цікаве і корисне рішення для тих боржників, хто має проблеми з новими кредиторами. Велика Палата своєю постановою від 11.09.2018 року виклала нарешті правову позицію, яка не просто розмежовує відступлення права вимоги (цесію) від договору факторингу, а й визначає ці розмежування як підстави для визнання недійсним договору цесії. Так, Верховний Суд зазначив, що відступлення права вимоги фактично є безвідплатним договором, який може укладатись будь-якими особами, в той час, як договір факторингу є відплатним договором, який з боку фактора може укладатись лише фінансовою установою або підприємцем, якому надано право надавати фінансові послуги.
Так, однією з ознак завуальованого під цесію договору факторингу Верховний Суд визначив отримання грошових коштів за договором цесії в сумі, яка є меншою від фактичних боргових зобов’язань третьої особи (боржника). Отже це вказує на його комерційну складову, а тому такі договори мають визнаватись недійсними.
Не зважаючи на думку більшості своїх колег Голова Верховного Суду Валентина Данішевська та її колега Лариса Рогач виклали свої окремі думки до цього рішення, які є прямо протилежними думці більшості складу суду. Зокрема, Голова ВС вважає вказаний договір не договором факторингу і не договором відступлення права вимоги, а є договором купівлі-продажу вимоги, що диспозитивно передбачено ч. 3 ст. 656 Цивільного кодексу України.
Тож, насьогодні права багатьох боржників, кредитні зобов’язання яких банки фактично продали іншим особам, захищені. Але ж чи буде така практика усталеною і чи не змінить новий Верховний Суд свою правову позицію з цього питання, покаже час…
Наводимо посилання на постанову ВС від 11.09.2018 року у справі № 909/968/16 та на дві окремі думки до неї.

http://reyestr.court.gov.ua/Review/76860058

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77508745

http://reyestr.court.gov.ua/Review/77361956

Адвокат-партнер «Права на захист» Олександр Руденко